Που οφείλεται αυτή η άνοδος(του τελευταίου χρόνου) και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αγορά;

Αρχικά υπάρχουν πολλοί παράγοντες και γι’ αυτό είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιος τι θα γίνει στο μέλλον με ευκολία. Η αλήθεια, η πλειοψηφία έχει κολλήσει εδώ με έναν συγκεκριμένο παράγοντα και θεωρούν ότι αυτός είναι ο πιο βασικός. Λένε ότι ευθύνεται λόγω των amateurs investors,των retail investors κτλ. και στο ότι εν έτη 2021 ο καθένας έχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες αλλά και σε χρηματιστηριακές αγορές. Είναι  όμως αλήθεια;

Ναι προφανώς είναι ,τα μάτια μας το επιβεβαιώνουν αυτό εύκολα. Αλλά όχι δεν είναι αυτός ο βασικός παράγοντας, παίζει ίσως κάποιο ρόλο μικρό και όχι μεγάλο. Έτσι και αλλιώς οι «amateurs» investors είναι αυτοί που θα φύγουν πρώτοι από το market. Το ίδιο ίσχυε και παλιά που ναι μεν δεν είχε εύκολη πρόσβαση η πλειοψηφία στο χρηματιστήριο αλλά υπήρχαν οι τότε «τηλεφωνητές» και του έπειθαν όλους που να επενδύσουν (με μεγαλύτερα ποσά). Αυτοί είναι που φύγανε και πρώτοι.

Κάποιοι από τους πιο βασικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την τιμή της μετοχής είναι :(Όχι όλοι)

1)Ζήτηση-Προσφορά 📈📉
2)Πληθωρισμός 📈
3)Interest rates 📊
4)Confidence and expectation 💸🚀

Η Ζήτηση-Προσφορά είναι το παν όχι μόνο στο χρηματιστήριο αλλά στα πάντα στον κόσμο. Αυξάνοντας την ζήτηση σε μια τιμή μετοχής(όπου η προσφορά είναι ίδια) έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή της μετοχής.
Θεωρητικά η τιμή της μετοχής καθορίζεται από τις αγοραπωλησίες(buying vs selling) και σαφώς το shorting ενισχύει τον αριθμό των sellers με αποτέλεσμα να μειώνει την τιμή της μετοχής.
Μπορεί short term να αυξηθεί η ζήτηση με σε μια εταιρεία ανάλογα τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και τις νέες προβλέψεις.(είδαμε τις τεχνολογικές εταιρείες τα οικονομικά τους αποτελέσματα αλλά και οι προβλέψεις να αυξάνονται πολύ ψηλά)

Άρα γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά σήμερα;

i)Πληθωρισμός 🆘.Είδαμε το FED να τυπώνει Τρις εκατομμύρια ευρώ(20% των δολαρίων που ήταν σε circulation τυπώθηκαν φέτος ❗️).Ανάφεραν ότι ο στόχος του μακροχρόνια είναι να τον περιορίσουν στο 2%.Τι σημαίνει αυτό θεωρητικά; Ότι στα επόμενα 35 χρόνια το 1 $ θα ισούται με 2$.Άρα αν σήμερα ενα αγαθό κάνει 1 ευρώ σε 35 χρόνια θα κάνει 2$ .Γιατί 35 χρόνια;
Fv=Pv(1+r)^t
Fv=1*(1,02)^35= 2 $
Όπου PresentValue=PV,Inflation=r,t=time,Future value=Fv

ii)Και ίσως η πιο σημαντικός που δικαιολογεί την τωρινή μεγάλη άνοδος εν μέσω πανδημίας.Interest rates .Συνήθως τα ομόλογα με τις μετοχές έχουν αντίθετη σχέση.(όχι πάντα).Γιατί ;

1)Οι αποτιμήσεις αξιογράφων γίνονται με προεξόφλησεις. Ο παρονομαστής είναι τα επιτόκια, άρα όσο πιο μικρός είναι ο παρονομαστής τόσο πιο μεγάλη θα βγει η αξία του αξιογράφου.

2)Φθάσαμε σε ιστορικά χαμηλά όπου το 10Years Treasury Yield προσφέρανε απόδοση 0,5% ετησίως. Για να καταλάβουμε ποσό χαμηλό είναι αυτό νούμερο αν το μεταφράσουμε σε μετοχής αυτό σημαίνει P/E(price to earnings ratio)=200.

Εκτός αυτού το 0,5% μας δείχνει και αλλά πράγματα που επηρεάζουν την χρηματιστηριακή αγορά θετικά .

α) Οι εταιρείας μπορούν να δανειστούν σχεδόν δωρεάν ακόμα και με κέρδος(αν ο πληθωρισμός είναι >  από τα interest rates που πληρώνουν στα δάνεια τους ),αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει τα κέρδη μιας εταιρείας αλλά και να δίνει κίνητρο στις εταιρείες να κάνουν επενδύσεις.

β) Όταν τα ομόλογα είναι τόσο χαμηλά έχει ως αποτέλεσμα οι επενδυτές να βρίσκουν λιγότερα ελκυστικά το ομόλογα(καθώς η απόδοση τους είναι μικρή και θέλουν περισσότερη) με αποτέλεσμα να απευθυνθούν στο χρηματιστήριο. Αυξάνοντας τη ζήτηση.

γ)Την ίδια περίοδο όπου το treasury 10 χρόνων της Αμερικής έδινε 0,5 %,ο SP&500 είχε φθάσει σε σημείο να δίνει dividend περίπου στο 2,8%.Άρα ένας επενδυτής ποιο θα έβρισκε πιο ελκυστικό ; Προφανώς τον SP&500 αυξάνοντας την ζήτηση γι’ αυτόν.

iii) Expectation and Confidence.Η ιστορία μας έχει δείξει ότι το αμερικανικό χρηματιστήριο πάντα βρίσκει τον τρόπο να ανακάμπτει να προοδεύει αλλά και να ξεπερνάει τα expectation,δίνοντας confidence στους επενδυτές .Οι επενδυτές δεν έχουν confidence μόνο γι’ αυτό, αλλά και λόγω των κρατικών επεμβάσεων όπου πάντα στοχεύουν σε economic growth και σε περίπτωση ύφεσης είδαμε ότι περνούν δραστικά μέτρα. Όλα αυτά συνοπτικά και όσο πιο κατανοητά γινόταν.