Έχετε Επιχείρηση Και Θέλετε Μία Εκτίμηση Του Κόστους Ασφάλισης?

Τα νέα προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής σας εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο του κτιρίου σε αξία καινούργιου, όσο και του περιεχομένου της επιχείρησής σας, μαζί με όλο το εμπόρευμα και τον εξοπλισμό της. Παράλληλα, προστατεύει εσάς αλλά και τους εργαζομένους σας.

Γιατί είναι αναγκαία η ασφάλιση των επιχειρήσεων;

 • Οι επιχειρήσεις καλούνται διαρκώς να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών της σύγχρονης αγοράς.
 • Οι ανάγκες των επιχειρηματιών για ασφαλιστική κάλυψη της επιχείρησής τους (κτίριο και εμπορεύματα), αλλά και της δικής τους επιχειρηματικής ευθύνης αυξάνονται καθημερινά.
 • Σε περίοδο οικονομικής ανασφάλειας η  ιδιωτική ασφάλιση «ανακουφίζει» τον επιχειρηματία από επιπλέον άγχη ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική του πρωτοβουλία.
 • Βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένη σε απρόβλεπτους κινδύνους και γεγονότα.
 • Αποτελεί ένα περιουσιακό και βιοποριστικό στοιχείο.
 • Μια πιθανή ζημιά της μπορεί να επιφέρει μεγάλες οικονομικές συνέπειες.
 • Το κόστος της ασφάλισής της είναι απειροελάχιστο συγκριτικά με την αξία της.

Που απευθύνεται;

 • Σε ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων (επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, εμπορικά καταστήματα, μικρές παραγωγικές μονάδες και μεταποιητικές επιχειρήσεις, εργαστήρια επισκευών κ.λπ. αλλά και για κενά καταστήματα) για την κάλυψη της οικοδομής, ή/και των βελτιώσεων, ή/και του περιεχομένου της επιχείρησής τους.

Σύγχρονη, επικαιροποιημένη κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων, προσαρμοσμένη και σε νέες μορφές εμπορικής δραστηριότητας.

Ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τις βασικές και συμπληρωματικές καλύψεις, για καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα

Το ασφάλιστρο είναι ευέλικτο και διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του πελάτη,  με μείωση του ασφαλίστρου όσο μεγαλώνει η ασφαλιζόμενη αξία.

Παρέχεται προστασία υπασφάλισης μέχρι και 10%.

Που απευθύνεται;

Στους πελάτες που επιθυμούν κάλυψη από βασικούς κινδύνους

Τι καλύπτει;

Προσφέρει προστασία από βασικούς περιορισμένους κινδύνους όπως πυρκαγιά, ζημιές οικοδομής από διάρρηξη, έξοδα πυρόσβεσης κ.λπ.

Τι ασφαλίζεται;

 • Ζημιές που θα προκληθούν από πυρκαγιά.
 •  Ζημιές που θα προκληθούν από άμεση πτώση κεραυνού.
 • Ζημιές που θα προκληθούν από κάθε φυσική ή χημική έκρηξη.
 •  Ζημιές συνεπεία πτώσης/πρόσκρουσης αεροσκαφών και/ή
  τμημάτων – αντικειμένων που τυχόν αποσπαστούν από αυτά.
 • Ζημιές συνεπεία πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή
  θαμνώδεις εκτάσεις, συστάδες δένδρων ή συνεπεία
  εκχέρσωσης του εδάφους με φωτιά.
 •  Ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από καπνό που θα
  διαφύγει από εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ξηράνσεως ή
  εστιάσεις εντός ή εκτός των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων.
 • Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων, αποκομιδής και/ή μεταφοράς
  συντριμμάτων των ασφαλιζόμενων αντικειμένων λόγω
  επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου.
 • Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης για την καταστολή ή τον
  περιορισμό πυρκαγιάς στον ασφαλιζόμενο χώρο.
 •  Έξοδα αδειών – μελετών για την συμμόρφωση του
  Ασφαλιζόμενου με τους κανονισμούς δόμησης ή σχετικές
  διατάξεις τοπικών αρχών, μετά την επέλευση ζημιάς στην
  οικοδομή.
 •  Έξοδα αρχιτεκτόνων – μηχανικών για την αποκατάσταση
  ζημιών που έχουν επέλθει στο ασφαλιζόμενο κτίριο.
 •  Ζημιές στο κτίριο συνεπεία διάρρηξης ή απόπειρας διάρρηξης
  με σκοπό την κλοπή.
 •  Κάλυψη του συνόλου των υλικών ζημιών οικοδομών εάν κατά το
  χρόνο ζημιάς το ποσοστό υπασφάλισης τους είναι χαμηλότερο
  του 10%.

Για τους πελάτες που επιθυμούν επιπλέον κάλυψη ενισχύοντας τη βασική τους κάλυψη. (Περιέχονται όλες οι καλύψεις του απλού πακέτου.)

Τι καλύπτει:

 • Ζημιές που θα προκληθούν από πυρκαγιά.
 • Ζημιές που θα προκληθούν από άμεση πτώση κεραυνού.
 • Ζημιές που θα προκληθούν από κάθε φυσική ή χημική έκρηξη.
 • Ζημιές συνεπεία πτώσης/πρόσκρουσης αεροσκαφών και/ή
  τμημάτων – αντικειμένων που τυχόν αποσπαστούν από αυτά.
 • Ζημιές συνεπεία πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή
  θαμνώδεις εκτάσεις, συστάδες δένδρων ή συνεπεία εκχέρσωσης
  του εδάφους με φωτιά.
 • Ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από καπνό που θα διαφύγει
  από εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ξηράνσεως ή εστιάσεις εντός ή
  εκτός των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων.
 • Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων, αποκομιδής και/ή μεταφοράς
  συντριμμάτων των ασφαλιζόμενων αντικειμένων λόγω επέλευσης
  ασφαλισμένου κινδύνου.
 • Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης για την καταστολή ή τον
  περιορισμό πυρκαγιάς στον ασφαλιζόμενο χώρο.
 • Έξοδα αδειών – μελετών για την συμμόρφωση του Ασφαλιζόμενου
  με τους κανονισμούς δόμησης ή σχετικές διατάξεις τοπικών
  αρχών, μετά την επέλευση ζημιάς στην οικοδομή.
 • Έξοδα αρχιτεκτόνων – μηχανικών για την αποκατάσταση ζημιών
  που έχουν επέλθει στο ασφαλιζόμενο κτίριο.
 • Ζημιές στο κτίριο συνεπεία διάρρηξης ή απόπειρας διάρρηξης με
  σκοπό την κλοπή.
 • Κάλυψη του συνόλου των υλικών ζημιών οικοδομών εάν κατά το
  χρόνο ζημιάς το ποσοστό υπασφάλισης τους είναι χαμηλότερο
  του 10%.
 • Ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από
  την πρόσκρουση οχήματος.
 • Ζημιές από καταιγίδα – θύελλα, πλημμύρα, χιόνι – χαλάζι – παγετό.
 • Ζημιές λόγω διάρρηξης ή υπερχείλισης δεξαμενών και/ή
  σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης,
  αποχέτευσης και/ή εγκατάστασης sprinklers.
 • Έξοδα άντλησης υδάτων συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου.

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Απώλεια ή ζημιά των ασφαλιζόμενων αντικειμένων συνεπεία
  κλοπής με διάρρηξη, ληστεία ή χρήση χαμένου/κλεμμένου
  κλειδιού.
 • Απώλεια μετρητών χρημάτων σε ελληνικό ή άλλο νόμισμα και/ή
  τραπεζικών επιταγών, η οποία οφείλεται σε ένοπλη ληστεία με
  απειλή και/ή χρήση βίας εντός του ασφαλιζόμενου χώρου.
 • Απώλεια ή ζημιά αντικειμένων που προκαλείται άμεσα από
  σεισμό (είτε απευθείας από τον κλονισμό, είτε από τυχόν
  πυρκαγιά συνεπεία κλονισμού).
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων που βρίσκονται σε ψυκτικούς θαλάμους
  και ψυγεία συνεπεία διακοπής ρεύματος για χρονικό διάστημα
  μεγαλύτερο των έξι (6) συνεχόμενων ωρών.
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τη λειτουργία του χώρου.

Για τους πελάτες που επιθυμούν πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη.

Εκτός των καλύψεων των προαναφερόμενων πακέτων, συμπεριλαμβάνει πλήθος άλλων κινδύνων που στο σύνολό τους προσφέρουν μια άρτια και ολοκληρωμένη ασφάλιση, π.χ. τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις, θραύση κρυστάλλων, κατά παντός κινδύνου κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κλοπή χρημάτων, ληστεία ταμείου, πτώση δέντρων κ.λπ.

Τι καλύπτει:

 • Ζημιές που θα προκληθούν από πυρκαγιά.
 • Ζημιές που θα προκληθούν από άμεση πτώση κεραυνού.
 • Ζημιές που θα προκληθούν από κάθε φυσική ή χημική έκρηξη.
 • Ζημιές συνεπεία πτώσης/πρόσκρουσης αεροσκαφών και/ή
  τμημάτων – αντικειμένων που τυχόν αποσπαστούν από αυτά.
 • Ζημιές συνεπεία πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή
  θαμνώδεις εκτάσεις, συστάδες δένδρων ή συνεπεία εκχέρσωσης
  του εδάφους με φωτιά.
 • Ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από καπνό που θα διαφύγει
  από εγκαταστάσεις θερμάνσεως, ξηράνσεως ή εστιάσεις εντός ή
  εκτός των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων.
 • Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων, αποκομιδής και/ή μεταφοράς
  συντριμμάτων των ασφαλιζόμενων αντικειμένων λόγω επέλευσης
  ασφαλισμένου κινδύνου.
 • Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης για την καταστολή ή τον
  περιορισμό πυρκαγιάς στον ασφαλιζόμενο χώρο.
 • Έξοδα αδειών – μελετών για την συμμόρφωση του Ασφαλιζόμενου
  με τους κανονισμούς δόμησης ή σχετικές διατάξεις τοπικών
  αρχών, μετά την επέλευση ζημιάς στην οικοδομή.
 • Έξοδα αρχιτεκτόνων – μηχανικών για την αποκατάσταση ζημιών
  που έχουν επέλθει στο ασφαλιζόμενο κτίριο.
 • Ζημιές στο κτίριο συνεπεία διάρρηξης ή απόπειρας διάρρηξης με
  σκοπό την κλοπή.
 • Κάλυψη του συνόλου των υλικών ζημιών οικοδομών εάν κατά το
  χρόνο ζημιάς το ποσοστό υπασφάλισης τους είναι χαμηλότερο
  του 10%.
 • Ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από
  την πρόσκρουση οχήματος.
 • Ζημιές από καταιγίδα – θύελλα, πλημμύρα, χιόνι – χαλάζι – παγετό.
 • Ζημιές λόγω διάρρηξης ή υπερχείλισης δεξαμενών και/ή
  σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης,
  αποχέτευσης και/ή εγκατάστασης sprinklers.
 • Έξοδα άντλησης υδάτων συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου.
 • Ηλεκτρικές βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων – μηχανημάτων
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλη βλάβη, βανδαλισμός
 • Κάλυψη προσωρινής στέγασης και μεταφοράς
 • Πτώση δένδρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων
 • Καθίζηση, ύψωση, κατολίσθηση εδάφους
 • Ζημιές από θραύση υαλοπινάκων – κρυστάλλων (θυρών –
  παραθύρων)
 • Ζημιές από θραύση εξωτερικών πινακίδων – επιγραφών
 • Κάλυψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού (κατά παντός κινδύνου)
 • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης του ασφαλιζόμενου, προς τρίτους από
  μετάδοση πυρκαγιάς ή έκρηξης
 • Κάλυψη Αστικής Ευθύνης του ιδιοκτήτη της ασφαλιζόμενης
  οικοδομής προς τρίτους, από διαρροή ύδατος
 • Κάλυψη Αυτόματης ασφάλισης νεοαποκτηθέντων περιουσιακών
  στοιχείων
 • Κάλυψη Περιοδικής αύξησης ασφαλιζομένων αξιών περιεχομένου
 • Έξοδα φύλαξης ασφαλιζόμενης περιουσίας
 • Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη και κλοπή Χρημάτων (εντός
  χρηματοκιβωτίου ή/και ταμείου) συνεπεία ληστείας

Προαιρετικές Καλύψεις

 • Απώλεια ή ζημιά αντικειμένων που προκαλείται άμεσα από σεισμό (είτε
  απευθείας από τον κλονισμό, είτε από τυχόν πυρκαγιά συνεπεία
  κλονισμού).
 • Αλλοίωση εμπορευμάτων που βρίσκονται σε ψυκτικούς θαλάμους και
  ψυγεία συνεπεία διακοπής ρεύματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
  των έξι (6) συνεχόμενων ωρών.
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τη λειτουργία του χώρου.
 • Αστική ευθύνη εργοδότη έναντι του προσωπικού το οποίο είναι
  ασφαλισμένο σε φορέα κυρίας ασφάλισης για σωματικές βλάβες και/ή
  ψυχική οδύνη που θα προκληθούν εξαιτίας ατυχήματος κατά τη διάρκεια
  της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, όπως ορίζεται στα άρθρα 657 και 658
  του ισχύοντος Αστικού Κώδικα.
 • Απώλεια Κερδών

Το «Εθνική & Τουρισμός» προσφέρεται σε δύο επιλογές πακέτων το Απλό και το Πλήρες για μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη σας.

Που απευθύνεται;

 • Σε ιδιοκτήτες/ενοικιαστές μικρών ή και μεσαίων Τουριστικών Μονάδων (Ξενοδοχεία/Πανσιόν/Ξενώνες) που λειτουργούν με σχετική άδεια από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη για την οικοδομή, ή/και τις βελτιώσεις του χώρου, ή/και το περιεχόμενο της επιχείρησής τους.
 • Για συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο μέχρι 4.400.000€.
 • Απλό πακέτο: για τους πελάτες που επιθυμούν κάλυψη από βασικούς κινδύνους
 • Πλήρες πακέτο: για τους πελάτες που επιθυμούν πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη

Δυνατά Σημεία Προγράμματος «Εθνική & Τουρισμός»

 • Εξειδικευμένο προϊόν που ασφαλίζει πλήρως την επιχείρηση με βασικές και προαιρετικές καλύψεις , ανεξαρτήτως αν εντάσσονται σε διαφορετικό κλάδο ασφάλισης.
 • Έχει όρια που άπτονται των πραγματικών αναγκών των τουριστικών μονάδων, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη προστασία.
 • Είναι ευέλικτο και προσφέρει δύο κλιμακούμενα πακέτα ασφάλισης που εξυπηρετούν τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών και τα οποία μπορούν να εμπλουτιστούν με προαιρετικές-συμπληρωματικές καλύψεις :
  • Απλό πακέτο για την βασική κάλυψη της πυρκαγιάς καθώς και για φυσικά φαινόμενα, διάρρηξη σωληνώσεων κλπ.
  • Πλήρες πακέτο το οποίο συμπληρώνει τις καλύψεις του απλού πακέτου με πλήθος άλλων όπως τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες, θραύση κρυστάλλων, αλλοίωση εμπορευμάτων κλπ. και προσφέρει πληρέστερη κάλυψη της επιχείρησης.
  • Προαιρετικές καλύψεις:
   • Σεισμός (Πυρκαγιά ή/και Κλονισμός)
   • Απώλεια Κερδών για ουσιαστική ασφάλιση των έμμεσων ζημιών.
   • Αστική Ευθύνη Λειτουργίας των χώρων που παρέχει εξαιρετική διασφάλιση με σημαντικά όρια κάλυψης κατά γεγονός και σε ετήσια βάση.
 • Το κόστος των προγραμμάτων είναι το πλέον ανταγωνιστικό.

 Εμπιστευθείτε την επιχείρησή σας στους καλύτερους.

Δημιουργία Πρότασης Ασφάλισης Εύκολα Και Γρήγορα