Θέλετε Την Καλύτερη Πρόταση Ασφάλισης Υγείας?

Η Υγεία πρέπει να είναι πάντα η πρώτη σας προτεραιότητα. Εμπιστευτείτε την στην Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων για την ασφάλιση υγείας, ικανών να καλύψουν όλες τις πιθανές ανάγκες σας για τη φροντίδα της υγείας, της δικής σας και της οικογένειάς σας.

H υγεία είναι το πολυτιμότερο από όλα τα ανθρώπινα αγαθά.

Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα Ασφάλισης Υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής εξασφαλίζετε:

 • Ασφάλιση που μπορεί να σας συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας
 • Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανάλογα με το πρόγραμμα της επιλογής σας και ειδικά προνόμια σε περίπτωση νοσηλείας στα Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Επιλογή θέσης νοσηλείας ανάλογα με το πρόγραμμα της επιλογής σας
 • Ασφάλιση και των αγαπημένων σας προσώπων, συζύγου και παιδιών, με τα ίδια προνόμια και παροχές
 • Σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις ασφαλίστρου κατά 20% για τον/την σύζυγο, 30% για το 1ο παιδί, 40% για το 2ο παιδί, 50% για το 3ο παιδί και δωρεάν ασφάλιση από το 4ο παιδί και άνω
 • Συμπληρωματική λειτουργία με δημόσιο φορέα και οποιοδήποτε ομαδικό ασφαλιστήριο
 • Πρόσθετες Υπηρεσίες Υγείας μέσω Δικτύου Ιατρών, Δικτύου Οδοντιατρείων, Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων, Συνεργασιών με νοσοκομεία, για τους κατόχους προγράμματος ασφάλισης υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής το οποίο καλύπτει και έξοδα εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων

Σχεδιάστε µε ευελιξία την ασφάλιση της υγείας σας µε το πρόγραμμα Full της Εθνικής Ασφαλιστικής και διασφαλίστε όλες εκείνες τις συνθήκες που θα σας επιτρέψουν να φροντίσετε την υγεία σας, σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές σας ανάγκες!

«Το πρόγραμμα Full θα είναι δίπλα σε εσάς και την οικογένειά σας, σε όλα τα στάδια της ζωής σας.»

Το πρόγραμμα Full θα βρίσκεται δίπλα σε εσάς και την οικογένειά σας, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε περίπτωση νοσηλείας, αλλά και φροντίδα για την πρόληψη της υγείας σας.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Full έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται κάθε φορά που οι ανάγκες και οι οικονομικές σας δυνατότητες αλλάζουν, για να απολαμβάνετε τη ζωή… Full από υγεία!

Δείτε τις επιλογές που σας προσφέρει το Πλήρες Πρόγραμμα Υγείας Full κάνοντας κλικ  εδώ.

Τι μπορεί να περιέχει ένα πρόγραμμα Full:

Η Εθνική Ασφαλιστική επιθυμώντας να ανταποκριθεί στις όλο και περισσότερο αυξανόμενες ανάγκες για νοσοκομειακή περίθαλψη προσαρμόζει τις παροχές και τα ασφάλιστρα του προγράμματος Προνομιακή Προστασία, ώστε να καλύψει τις κρατικές ελλείψεις και τα κενά στον τομέα της Υγείας.

Το πρόγραμμα  Προνομιακή Προστασία δημιουργήθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική, σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, προκειμένου να σας προσφέρει κάλυψη όλου το φάσματος των αναγκών σας για ασφάλιση εξόδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με ασφάλιστρα που προσαρμόζονται στις οικονομικές σας δυνατότητες.

Tο πρόγραμμα «Προνομιακή Προστασία» σας προσφέρει τις παρακάτω παροχές:

 • Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, τόσο για πρόληψη όσο και για νοσηλεία, από έναν αξιόπιστο Οργανισμό, τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.
 • Προϋπολογισμένη συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας, που δεν υπερβαίνει τα 900€.
 • Δυνατότητα μηδενισμού ή μείωσης της συμμετοχής σας στα έξοδα. Σε περίπτωση που κάνατε χρήση και άλλου Φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σας, τότε το ποσό συμμετοχής σας μπορεί να μειωθεί ή και να μηδενιστεί, ανάλογα με το ποσό που κατέβαλε ο Φορέας, με ανώτατο όριο συμμετοχής σας πάντα το ποσό των 400€ ανά νοσηλεία.
 • Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο μέσω αποκλειστικού Συντονιστικού Κέντρου ειδικά για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του προγράμματος.
 • Σύγχρονους, βελτιωμένους όρους ασφάλισης και απλές διαδικασίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.
 • Κάλυψη επείγουσας μεταφοράς για νοσηλεία με κάθε μεταφορικό μέσο.
 • Σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις (από 20% έως 100%) στην ασφάλιση των εξαρτώμενων μελών, με στόχο την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού των σημερινών νοικοκυριών.
 • Ετήσια ανανέωση του προγράμματος, χωρίς να απαιτείται εκ νέου έλεγχος ασφαλισιμότητας.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας Απόλυτη Προστασία της Εθνικής Ασφαλιστικής απευθύνεται σε εσάς που θέλετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση των δαπανών υγείας και επιθυμείτε την πλήρη κάλυψη των αγαπημένων σας προσώπων ισοβίως. Σας εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας σε οποιοδήποτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (ιδιωτικό ή δημόσιο) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάλυψη εξωνοσοκομειακών δαπανών (check – up, διαγνωστικές εξετάσεις κ.λ.π.), σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 30 ημερών μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 (αν σπουδάζουν) και ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Tο πρόγραμμα «Απόλυτη Προστασία» σας προσφέρει τις παρακάτω παροχές:

 • Πλήρη κάλυψη με υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανά νοσηλεία που ανέρχεται στα 2.108.088€
 • 100% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο επιλέξετε στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Με την επιλογή νοσηλείας σε συμβεβλημένα νοσοκομεία το πρόγραμμα καλύπτει και τυχόν έξοδα που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη νοσηλεία σας.
 • Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check – up) ή προγεννητικό έλεγχο σε περίπτωση εγκυμοσύνης
 • Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς νοσηλεία, σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, μέχρι το ποσό των 1.581 € ετησίως.
 • Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε κρατικό νοσοκομείο, για νοσηλεία για την οποία δεν θα ζητήσετε αποζημίωση, σας δίνεται Ημερήσιο Επίδομα για να καλύψετε έκτακτα έξοδα.
 • Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
 • Προσφέρει Επίδομα Τοκετού στην μητέρα
 • Απολαμβάνετε επιβράβευση για τη χρήση ταμείου, σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και συγκεκριμένα αύξηση του ανώτατου ορίου κάλυψης των εξόδων προ και μετά τη νοσηλεία.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας Ολοκληρωμένη Προστασία απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε κάλυψη των δαπανών νοσηλείας σας, συμπληρωματικά με τη χρήση του κοινωνικού ασφαλιστικού σας φορέα. Με το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζετε συνθήκες αξιοπρεπούς νοσηλείας ακόμη και στην περίπτωση πολύ σοβαρών ασθενειών, συνδυάζοντας κάλυψη δευτεροβάθμιας (νοσηλεία) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις) με χαμηλή συμμετοχή και προσιτό κόστος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 30 ημερών μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 (αν σπουδάζουν) και σε ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Tο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Προστασία» σας προσφέρει τις παρακάτω παροχές:

 • Προνομιακή μεταχείριση σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα 100% κάλυψη των δαπανών νοσηλείας μετά τη μείωση του ποσού απαλλαγής κατά 50%.
 • Εξασφαλισμένη κάλυψη χάρη στο υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανά νοσηλεία που ανέρχεται στα 527.022 €
 • Κάλυψη 100% των εξόδων χειρουργικής επέμβασης χωρίς νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο
 • Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check – up) ή προγεννητικό έλεγχο σε περίπτωση εγκυμοσύνης.
 • Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς νοσηλεία, σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, μέχρι το ποσό των 1.581 € ετησίως.
 • Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε κρατικό νοσοκομείο για νοσηλεία για την οποία δεν θα ζητήσετε αποζημίωση, σας δίνεται Ημερήσιο Επίδομα.
 • Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
 • Προσφέρει Επίδομα Τοκετού στην μητέρα.
 • Επιβράβευση για τη χρήση ταμείου σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, μηδενίζοντας την απαλλαγή και τη συμμετοχή σας στα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας Πλεονεκτικό απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε κάλυψη με υψηλά ανώτατα όρια και προκαθορισμένη μικρή συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας, εξασφαλίζοντας συνθήκες αξιοπρεπούς νοσηλείας ακόμη και στην περίπτωση πολύ σοβαρών ασθενειών. Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε εκ των προτέρων το ποσό που θα καταβάλλετε σε κάθε περίπτωση νοσηλείας μιας και έχει μόνο ποσό απαλλαγής, χωρίς ποσοστό συμμετοχής. Απευθύνεται σε παιδιά από 30 ημερών μέχρι 18 ετών και ενήλικες μέχρι 55 ετών.

Tο πρόγραμμα «Πλεονεκτικό» σας προσφέρει τις παρακάτω παροχές:

 • Υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας κατά νοσηλεία
 • Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία
 • Ξέρετε ακριβώς το ποσό συμμετοχής σας μιας και είναι σταθερό και προϋπολογισμένο σε κάθε νοσηλεία μέχρι τη θέση Α’
 • Με προσιτό κόστος εξασφαλίζεται την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας
 • Επιλέγοντας κατώτερη θέση νοσηλείας από τη θέση Α’ μειώνεται αυτομάτως η συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας
 • Σας δίνεται επίδομα μη χρήσης σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκομείο εάν δεν απαιτηθεί αποζημίωση και σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης παρέχεται Χειρουργικό Επίδομα. Για την ίδια νοσηλεία θα καταβάλλεται είτε το Ημερήσιο Επίδομα νοσηλείας είτε το Χειρουργικό Επίδομα
 • Επιβράβευση σε περίπτωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας

Οι προτάσεις μας είναι πάντα εξατομικευμένες και βασισμένες στις ανάγκες και το επιθυμητό κόστος του πελάτη.

Η ομάδα μας μέσα από πολυετή εμπειρία στο χώρο της Ασφάλισης Υγείας

θα σας προσφέρει το καλύτερο για εσάς.

0
Πελάτες
0
Συμβόλαια
0%
Ευχαρίστηση Πελατών

Ζητήστε Μια Προσφορά