Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας Απόλυτη Προστασία της Εθνικής Ασφαλιστικής απευθύνεται σε εσάς που θέλετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση των δαπανών υγείας και επιθυμείτε την πλήρη κάλυψη των αγαπημένων σας προσώπων ισοβίως. Σας εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας σε οποιοδήποτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (ιδιωτικό ή δημόσιο) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάλυψη εξωνοσοκομειακών δαπανών (check – up, διαγνωστικές εξετάσεις κ.λ.π.), σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, με ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 30 ημερών μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 (αν σπουδάζουν) και ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Tο πρόγραμμα «Απόλυτη Προστασία» σας προσφέρει τις παρακάτω παροχές:

  • Πλήρη κάλυψη με υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανά νοσηλεία που ανέρχεται στα 2.108.088€
  • 100% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο επιλέξετε στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Με την επιλογή νοσηλείας σε συμβεβλημένα νοσοκομεία το πρόγραμμα καλύπτει και τυχόν έξοδα που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη νοσηλεία σας.
  • Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check – up) ή προγεννητικό έλεγχο σε περίπτωση εγκυμοσύνης
  • Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς νοσηλεία, σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, μέχρι το ποσό των 1.581 € ετησίως.
  • Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε κρατικό νοσοκομείο, για νοσηλεία για την οποία δεν θα ζητήσετε αποζημίωση, σας δίνεται Ημερήσιο Επίδομα για να καλύψετε έκτακτα έξοδα.
  • Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
  • Προσφέρει Επίδομα Τοκετού στην μητέρα
  • Απολαμβάνετε επιβράβευση για τη χρήση ταμείου, σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και συγκεκριμένα αύξηση του ανώτατου ορίου κάλυψης των εξόδων προ και μετά τη νοσηλεία.