Προστατευτείτε από τις αρνητικές επιπτώσεις ενός ατυχήματος με το Πρόγραμμα Ασφάλισης «Full Κάλυψη Εξόδων από Ατύχημα».

Οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρει ένα ατύχημα είναι συνήθως ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την διαφύλαξη της οικογενειακής σας ηρεμίας!

Μπορείτε να εξασφαλίσετε την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών εξόδων εντός ή εκτός νοσοκομείου, που προκύπτουν από ένα ατύχημα.

Η νέα Κάλυψη Εξόδων από Ατύχημα έχει απλούς όρους ασφάλισης, ανταγωνιστικό ασφάλιστρο και διάφορες επιλογές ανώτατου ποσού εξόδων για κάθε ατύχημα.
Ειδικότερα, οι επιλογές είναι 1.000€, 2.000€ και 3.000€ για τους ενήλικες και 1.000€ για τους ανήλικους.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα καλύπτει αμοιβές ιατρών, αποκλειστικής νοσοκόμας, έξοδα νοσοκομείου, εξετάσεων, έξοδα αγοράς και τοποθέτησης τεχνητών προσθετικών τμημάτων, διορθωτικών συσκευών και υποβοηθητικών μηχανημάτων, έξοδα αναλώσιμου υλικού, έξοδα αγοράς φαρμάκων, χρήση ασθενοφόρου, έξοδα φυσικοθεραπειών κ.α.
Φροντίστε για την προστασία της υγείας σας ή την ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης που έχετε ήδη εξασφαλίσει για εσάς ή την οικογένειά σας, σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες και τις οικονομικές σας δυνατότητες.