Η Εθνική Ασφαλιστική επιθυμώντας να ανταποκριθεί στις όλο και περισσότερο αυξανόμενες ανάγκες για νοσοκομειακή περίθαλψη προσαρμόζει τις παροχές και τα ασφάλιστρα του προγράμματος Προνομιακή Προστασία, ώστε να καλύψει τις κρατικές ελλείψεις και τα κενά στον τομέα της Υγείας.

Το πρόγραμμα  Προνομιακή Προστασία δημιουργήθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική, σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, προκειμένου να σας προσφέρει κάλυψη όλου το φάσματος των αναγκών σας για ασφάλιση εξόδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με ασφάλιστρα που προσαρμόζονται στις οικονομικές σας δυνατότητες.

Tο πρόγραμμα «Προνομιακή Προστασία» σας προσφέρει τις παρακάτω παροχές:

  • Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, τόσο για πρόληψη όσο και για νοσηλεία, από έναν αξιόπιστο Οργανισμό, τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.
  • Προϋπολογισμένη συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας, που δεν υπερβαίνει τα 900€.
  • Δυνατότητα μηδενισμού ή μείωσης της συμμετοχής σας στα έξοδα. Σε περίπτωση που κάνατε χρήση και άλλου Φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σας, τότε το ποσό συμμετοχής σας μπορεί να μειωθεί ή και να μηδενιστεί, ανάλογα με το ποσό που κατέβαλε ο Φορέας, με ανώτατο όριο συμμετοχής σας πάντα το ποσό των 400€ ανά νοσηλεία.
  • Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο μέσω αποκλειστικού Συντονιστικού Κέντρου ειδικά για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του προγράμματος.
  • Σύγχρονους, βελτιωμένους όρους ασφάλισης και απλές διαδικασίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.
  • Κάλυψη επείγουσας μεταφοράς για νοσηλεία με κάθε μεταφορικό μέσο.
  • Σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις (από 20% έως 100%) στην ασφάλιση των εξαρτώμενων μελών, με στόχο την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού των σημερινών νοικοκυριών.
  • Ετήσια ανανέωση του προγράμματος, χωρίς να απαιτείται εκ νέου έλεγχος ασφαλισιμότητας.

[ninja_form id=4]