Έπειτα από το Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε περίπτωση που κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο διατηρεί συμβόλαιο κατοικίας ή επιχείρησης συμπεριλαμβανομένης της παροχής των Φυσικών Φαινομένων πχ. βροχή, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα κτλ και έχει υποστεί υλικές ζημιές οφείλει να ακολουθήσει μια τακτική προκειμένου να διευκολύνει την ομαλή εξέλιξη της αποζημίωσης.

Μόλις συμβεί η ζημιά από τα έντονα Καιρικά Φαινόμενα και όχι πέρα από 8 ημέρες χρονική καθυστέρηση, θα πρέπει να ενημερώσει τον διαμεσολαβητή του και την ασφαλιστική του εταιρεία. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως με την καθοδήγηση του διαμεσολαβητή του, ορισμένα απαραίτητα στοιχεία του συμβάντος όπως φύση της ζημιάς, αναλυτικές συνθήκες της ζημιάς, ώρα και τόπο του συμβάντος, έκταση των ζημιών ή και πιθανή πρόβλεψη της έκτασης των ζημιών, το χρονικό διάστημα εξέλιξης της ζημιάς, τα μέσα, τις ενέργειες και τα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για αποφυγή ή μείωση της ζημιάς, την γενεσιουργό αιτία της ζημιάς, στοιχεία παθόντων ή μαρτύρων, δελτίο μετεωρολογικής υπηρεσίας, τα απολεσθέντα ή βλαβέντα αντικείμενα και την αξία τους, κτλ. Επιπλέον ο ασφαλισμένος προκειμένου να διευκολύνει το έργο των πραγματογνωμόνων ή των εκπροσώπων της εταιρείας που θα επισκεφτούν το ακίνητο για την καταγραφή των ζημιών θα πρέπει να παρέχουν κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα ζητηθούν όπως αποδείξεις, τιμολόγια κ.α που σχετίζονται με την ζημιά. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών δύναται να προτείνουν οδηγίες σχετικά με τον περιορισμό ή την επαύξηση της ζημιάς και να ζητήσουν λήψη περαιτέρω μέτρων. Ο ασφαλισμένος μέχρι να λάβει γραπτή συγκατάθεση από την εταιρεία οφείλει να φυλάττει και να θέτει στην διάθεση των πραγματογνωμόνων οποιοδήποτε κατεστραμμένο ή κατάλοιπο αντικείμενο που έχει σωθεί.

Η βαριά αμέλεια του ασφαλισμένου, μελών της οικογενείας του και των συνοικούντων να προφυλάξει την ασφαλισμένη περιουσία από ζημιές με την ιδία επιμέλεια που θα τον χαρακτήριζε εάν δεν ήταν ασφαλισμένος ή η απαίτηση μεγαλύτερου ποσού αποζημίωσης από το πραγματικό, ή η απαίτηση αποζημίωσης για μη ασφαλισμένα αντικείμενα κ.α. δύναται να επιφέρει απαλλαγή της εταιρείας για καταβολή αποζημίωσης.

Συνήθως μόλις το αρμόδιο τμήμα συγκεντρώσει και αξιολογήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θεμελιώνουν το αίτημα της αποζημίωσης η εκάστου εταιρεία προβαίνει σε αποζημίωση του ασφαλισμένου. Επιπλέον σε αρκετές περιπτώσεις ζημιών σε ακίνητα οι εταιρείες προτείνουν με ορισμένες προϋποθέσεις αντί καταβολής αποζημίωσης να αναλάβουν με δικά τους έξοδα την επισκευή και ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων ακινήτων ή των κατεστραμμένων μερών τους ή και την επισκευή κινητών αντικειμένων ώστε να δώσουν μια οργανωμένη και άμεση λύση στους πληγέντες ασφαλισμένους.

Ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των διαμεσολαβητών σε όλη την Ελλάδα για την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που έχουν υποστεί ζημιές στην περιουσία τους από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και την καθοδήγηση τους σε κάθε απαραίτητη διαδικασία.

Πηγή: nextdeal.gr