Στο νομοσχέδιο εταιρικής διακυβέρνησης που κατατέθηκε τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου στη Βουλή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αύξηση του αριθμού των δόσεων για την καταβολή του φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ και την παροχή έκπτωσης 2% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα:

  • Ο φόρος εισοδήματος τόσο για τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα  θα καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις (από τον Ιούλιο του 2020 έως και το Φεβρουάριο του 2021) αντί για 3 διμηνιαίες.
  • Τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να καταβάλουν εφάπαξ το φετινό φόρο εισοδήματος θα έχουν έκπτωση φόρου 2%.
  • Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις αντί για 5, από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως και το Φεβρουάριο του 2021
Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται και η κατάθεση της ρύθμισης για τον τρόπο καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων των οποίων οι φορολογούμενοι ανέστειλαν την πληρωμή λόγω κορονοϊού.

Όπως έχει ανακοινωθεί, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να τις καταβάλουν από το 2021 είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις είτε σε 24 δόσεις με επιτόκιο περίπου στο 2,5%.