Αναλυτικά παραδείγματα συσχέτισης νέων εισφορών επαγγελματιών και της σύνταξης την οποία θα λάβουν προβλέπει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, η οποία άνοιξε προκειμένου να υποδεχθεί τις δηλώσεις των αυτασφαλισμένων αναφορικά με την ασφαλιστική κατηγορία την οποία θέλουν να ανήκουν.

Με το νέο σύστημα η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη, σημειώνεται στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ. Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αποτυπώνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγετε και τα έτη ασφάλισης.

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
    20 25 30 35 40 45
1 155 123,0 160,3 204,4 289,9 387,6 407,0
2 186 147,6 192,3 245,2 347,9 465,1 488,3
3 236 187,3 244,0 311,2 441,4 590,1 619,6
4 297 235,7 307,1 391,6 555,5 742,6 779,8
5 369 292,8 381,5 486,5 690,2 922,7 968,8

 

Σημειώνεται πως τα ποσά σύνταξης έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί εισφορές για όλο το χρόνο ασφάλισης στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία. Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική. Η επιλογή σας θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2020.