Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Έλληνες στρέφονται στα ασφαλιστήρια υγείας, καθώς το δημόσιο σύστημα υγείας στη χώρα έχει «χτυπηθεί» από την οικονομική κρίση. Την ίδια ώρα, όλο και περισσότεροι ταξιδεύουν στο εξωτερικό, είτε για εργασία, είτε για αναψυχή. Τι ισχύει όμως με την ασφάλεια υγείας στο εξωτερικό, σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε ξαφνικά κάποιο πρόβλημα;

Τις περισσότερες φορές που κάποιος συνάπτει ένα ασφαλιστήριο υγείας δεν δίνει μεγάλη σημασία στις καλύψεις που του παρέχει εκτός συνόρων, θεωρώντας ως δεδομένο ότι δεν θα του χρειαστεί. Κι όμως, ένα ασφαλιστήριο υγείας μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στο εξωτερικό, ειδικά σε όσους ταξιδεύουν συχνά, και δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το σύστημα υγείας στη χώρα προορισμού.

Σε ποιές περιπτώσεις ισχύει ένα ασφαλιστήριο;

Τα ασφαλιστήρια προβλέπουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενεργοποιούνται για να προσφέρουν στον ασφαλισμένο τις καλύψεις που χρειάζονται. Συνεπώς, μόνο οι αναγνωρισμένες δαπάνες καλύπτονται, έτσι όπως περιγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Φυσικά και η Άμεση Ιατρική Βοήθεια κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, είτε πρόκειται για προσωπικούς, είτε πρόκειται για επαγγελματικούς λόγους, θεωρείται μία τέτοια δαπάνη και καλύπτεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Επιπλέον, ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό συνήθως δεν πρέπει να ξεπερνά τους 6 μήνες ετησίως, αλλά αυτό είναι μία πρόνοια του εκάστοτε συμβολαίου την οποία ο ασφαλισμένος πρέπει να αποσαφηνίσει.

Ποιά είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου;

Τα ασφαλιστήρια, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο ασφαλισμένος, έχουν κάποιο ποσοστό συμμετοχής στα έξοδα. Για παράδειγμα τα ασφαλιστικά προγράμματα υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής καλύπτουν το 100% των αναγνωρισμένων δαπανών σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το τελικό πάντως ποσό, που ο ασφαλισμένος θα κληθεί να πληρώσει, εξαρτάται πάντοτε από το είδος του ασφαλιστηρίου, κι αν προβλέπει εκπιπτόμενο ποσό ή όχι. Επίσης, τα όρια κάλυψης στα σύγχρονα ασφαλιστήρια είναι πολύ υψηλά, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση νοσηλείας ο ασφαλισμένος δεν χρειάζεται να ανησυχεί για το τελικό κόστος. Ωστόσο, κάθε ασφαλιστήριο προβλέπει και διαφορετικό ποσό, οπότε καλό είναι πριν κάποιος ταξιδέψει να γνωρίζει το ποσό που καλύπτει η Ασφαλιστική του εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη της ασφάλειας υγείας, τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδας είναι σημαντικά, και μπορούν να αξιοποιηθούν, ειδικά από εκείνους που περνούν αρκετές ημέρες το χρόνο σε άλλες χώρες. Όσο απίθανο κι αν ακούγεται το σενάριο, καλό είναι κανείς να έχει φροντίσει για την ασφάλειά του, ειδικά όταν βρίσκεται μακριά από τη χώρα μόνιμης διαμονής του.

Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη της ασφάλειας υγείας, τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδας είναι σημαντικά, και μπορούν να αξιοποιηθούν, ειδικά από εκείνους που περνούν αρκετές ημέρες το χρόνο σε άλλες χώρες. Όσο απίθανο κι αν ακούγεται το σενάριο, καλό είναι κανείς να έχει φροντίσει για την ασφάλειά του, ειδικά όταν βρίσκεται μακριά από τη χώρα μόνιμης διαμονής του.